Strona Główna > Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu eHat

 

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników Serwisu eHat (www.ehat.me), zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, wprowadza się Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Serwisu – w zakresie w jakim odnosi się do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony informacji, w tym danych osobowych Użytkowników obowiązujących w Serwisie.

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadająca nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579, e-mail: info@tpay.com – który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Operator Serwisu zapewnia, że zasady przyjęte w Polityce Prywatności oraz Regulaminie zapewniają wszystkim użytkownikom Serwisu eHat realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, żądania aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil Użytkownika lub wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) do Operatora ze stosownym żądaniem na adres e-mail: support@ehat.me.

 3. W związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Operator gromadzi następujące dane o Użytkownikach – imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania– które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji w Serwisie. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu realizacji Umowy.

 4. W ramach Serwisu dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych  danych Operator nie udostępnia jakimkolwiek podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników Serwisu. Jedyną sytuacją, w której Operator może udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od siebie, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

 5. W ramach Serwisu możliwe jest wykorzystywanie jako znaki identyfikacyjne plików „cookies”. Operator jako administrator Serwisu wysyła tzw. ciasteczka przez stronę www.ehat.me i zapisuje je na dysku twardym Użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej.

 6. Operator używa dwóch rodzajów cookies: krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia; długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

 7. Celem korzystania z plików „cookies” jest poprawna konfiguracja Serwisu polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, rozpoznania jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętania wybranych ustawień, uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji, jak również pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych. Dodatkowo pliki „cookies” służą zpewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. Stosowanie przez Operatora plików „cookies” nie powoduje uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 8. Operator nie stosuje plików „cookies” bez zgody Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki Prywatności lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień). Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z Serwisu, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej.

 9. Serwis eHat zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej
  Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla naszych Użytkowników. 

 10. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Serwisu lub wysyłając wiadomości za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@ehat.me.

 

Zespół eHat